Skupina Actual že 20 let ponuja celovite informacijske rešitve, ki so podpora poslovnim procesom na posameznih področjih poslovanja.

Bistvene prednosti Skupine Actual predstavljajo lastne celovite informacijske rešitve blagovnih znamk PORT-Line, ki vključuje skupino produktov za podporo poslovanju logistike pristanišč in GASO-Line, produkti za spremljanje in nadzor nad maloprodajo poslovnega sistema v naftni industriji. Ne gre pozabiti, da je Skupina Actual prepoznavna tudi na področju implementacije poslovno informacijskih sistemov, ki temeljijo na tehnologiji družbe SAP, katere tržimo pod blagovno znamko BUSINESS-LineHrbtenico celovitega upravljanja IT storitev predstavljajo rešitve na področju infrastrukture, ki jih tržimo pod blagovno znamko SERVICES. Slednje lahko razdelimo na dva segmenta in sicer na področje kompletnega spektra storitev podatkovnega centra (gostovanje strežniške in diskovne opreme ter posameznih aplikacij) ter na področje storitev delovnega okolja (vzdrževanje delovnih postaj, periferne opreme – monitorji, tiskalniki,…ter mobilnih naprav).

Strankam ponujamo informacijske rešitve, ki zadovoljujejo njene potrebe ter ji prinašajo dodano vrednost v sklopu njenih poslovnih procesov. To najoptimalneje dosegamo z zunanjim izvajanjem informacijskih storitev (outsourcing) bodisi s celovitim pristopom, bodisi s pokrivanjem specifičnih področij IT, kakor tudi s sklopom bolj fleksibilnih storitev v okviru gostovanja (hosting) in rešitev v oblaku(cloud).

Dolgoletne izkušnje, odličnost v izvajanju, spoštovanje, odzivnost, odgovornost, strokovnost in zaupanje ter visoko usposobljeni in motivirani kadri, vedno pripravljen na sodelovanje in razvoj, predstavljajo jedrno kompetenco, ki omogoča diferenciacijo od ostalih ponudnikov istovrstnih storitev. Skupina Actual je v okviru tega modela poslovanja razvila širok spekter standardiziranih in specifičnih IT rešitev, ki strankam zagotavljajo podporo poslovnim procesom.

Vsi produkti, storitve in rešitve se stekajo v skupno stično točko in sicer v profesionalno voden storitveni center, ki nudi spremljanje delovanja in varnosti informacijskih sistemov ter podporo končnim uporabnikom 24 ur na dan / 365 dni na leto. Zmožnost nudenja celovite palete produktov ter osnovnih, podpornih in specifičnih storitev skupaj z zaokroženo podporo uporabnikom predstavlja našo konkurenčno prednost pred ostalimi ponudniki.

Skupina Actual je prisotna na trgih Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije ter Italije. Z jasnimi strateškimi usmeritvami in razvojnimi prioritetami postajamo pomemben igralec na trgih jugovzhodne Evrope, EU, Južne Amerike, Afrike in Rusije.

Skupina Actual je del skupine DBA iz Italije. 


 Osebna izkaznica Skupine Actual