Actual smo ljudje!

Temelj naše uspešnosti predstavljajo visoko usposobljeni in motivirani kadri. Smo ambiciozen, mlad in komunikativen kolektiv, vedno pripravljen na sodelovanje in razvoj. Naše ključne vrednote so odličnost, proaktivnost, spoštovanje in odgovornost. Medosebne odnose gradimo na pripadnosti, spoštovanju, odličnosti, proaktivnosti in zaupanju. Smo ponosni člani Skupine DBA. Našim zaposlenim omogočamo tako osebni kot tudi poklicni razvoj.

V Skupini Actual vsako leto vložimo veliko sredstev v vse oblike izobraževanj zaposlenih. Izvajamo različne in sodobne oblike razvoja kadrov, katere pripomorejo k obojestranskemu zadovoljstvuo zaposlenih in delodajalca.

Prihodnost gradimo na ambicioznih, kreativnih in usposobljenih posameznikih. Študentom in dijakom omogočamo možnost vključitve v delovni proces. V kolikor se pri opravljanju svojega dela izkažejo, jim z veseljem ponudimo možnost dogoročnega sodelovanja. 

V Skupini Actual redno organiziramo skupne družabne dogodke, ki so namenjeni predvsem neformalnemu druženju vseh sodelavk in sodelavcev Skupine. Ne pozabljamo pa niti na work-life balance in sicer s številnimi dogodki za otroke zaposlenih, skrb za zdravje in dobro počutje zaposlenih na vseh področjih.

Zaposlitev v Skupini Actual

Zaradi ambicioznih poslovnih načrtov ter širitve poslovanja, želimo v svoje vrste pritegniti nove sodelavke ali sodelavce.

Prosta delovna mesta