Actual I.T. pridobil evropska sredstva za RR dejavnosti

Actual I.T. je pridobil evropska sredstva za spodbujanje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih v programu »Javni razpis RRI v verigah in mrežah vrednosti«, sklop 2: »Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL 6-9)«.

Actual je pridobil evropska sredstva v višini 164.000 EUR z namenom spodbujanja raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti za izvedbo operacije/projekta PortTOS - Pristaniški Terminalski Operativni Sistem.


Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih v okviru inovativnih raziskovalno-razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, z namenom večanja konkurenčnosti podjetij. 


Cilj operacije PortTOS je razvoj novega sodobnega informacijskega sistema za podporo operativnemu poslovanju in načrtovanju logističnih aktivnosti pristaniških terminalov.


Rezultati operacije bodo:

 »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

 

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji:  (www.eu-skladi.si).