Actual I. T. prevzel družbo Itelis iz Ljubljane

Pogodba o nakupu 100% deleža družbe Itelis d.o.o., je bila s strani predsednika družbe Actual I.T.d.d., dr. Gregorja Veselka podpisana v petek 3.2.2017.

Itelis d.o.o., družba iz Ljubljane je bila prevzeta s strani družbe Actual I.T. d.d., družbe iz Kopra, ki ponuja IT storitve na področju pomorstva in logistike, naftne industrije in pa na področju vzdrževanja SAP sistemov.
Pogodba o nakupu 100% deleža družbe Itelis je bila s strani predsednika družbe dr. Gregorja Veselka podpisana v petek 3.2.2017.
Družba Actual IT je od aprila 2015 v večinskem lastništvu italijanske skupine DBA Group, ki je z vstopom v lastništvo uresničilo svojo strateško usmeritev nadaljnje širitve v Sloveniji in drugih državah v sosedstvu. Itelis je podjetje z 10 zaposlenimi, ki je v letu 2016 ustvarilo prihodke v višini 1,4 mio EUR na področju vzdrževanja poslovnih sistemov, s posebnim poudarkom na implementaciji SAP sistemov. S tem nakupom je družba razširila svoj portfelj na segment manjših in srednjih podjetij, povečala svojo pozicioniranost na tržišču ter ojačala razmerje do principala.